استودیو خلاقیت چیست؟


یک گروه مشارکتی از طراحان و همه رشته های مرتبط با خلاقیت است که در حوزه بازاریابی و موضوعات تجاری با هم به خلق طرح و ایده می پردازند و موجب ارتقا یک برند می شوند. همه متخصصان از جمله طراح گرافیک، طراح دیجیتال، تولید محتوا و نویسندگی، استراتژیست و تیم ویژوال در کنار هم موجب رشد خلاقیت و اثرگذاری خدمت ارائه شده می گردند.

هدف از ایجاد استودیو خلاقیت چیست و چه فرقی با آژانس تبلیغاتی دارد؟
یک برند زمانی قدرتمند است که تمام نقاط اتصال با مشتری با یکدیگر سازگار و هماهنگ باشند، از طراحی محصول، محل عرضه و فروش، طراحی سایت، کمپین های تبلیغاتی تا لباس فرم پرسنل و دستورالعمل های سازمانی همگی باید از یک مسیر فیلترشده و یکپارچه عبور کنند. اغلب آژانس های تبلیغاتی در یک یا چند زمینه تخصص و مهارت دارند و تنها در همان موضوعات خدمات می دهند، در صورتیکه اگر ساختار و عملکرد سازمان در تمام بخش ها در راستای برند نباشد، آن هزینه بی اثر خواهد بود، بطور مثال شروع یک کمپین تبلیغاتی اگر زیرساخت مناسب تحقیقات بازار، بازاریابی، فروش و ارائه محصول برنامه ریزی نشده باشد بیفایده است.

بزرگترین چالش استودیو خلاقیت چیست؟


خلاقیت کارا و ارزشمند نمی تواند بدون شناسایی و درک یک برند رخ دهد، این کاری نیست که یک شبه رخ دهد. همچنین گاهی علیرغم ذهنیت کارفرما شاید لازم باشد در حوزه های دیگری تغییر و خلق ایده صورت پذیرد.
اینکه یک تیم با انبوهی از سوالات و مجهولات وارد یک سازمان شود و بتواند اطلاعات درستی کسب کند، کار آسانی نیست، اغلب کارفرمایان ایده آل های خود را بیان می کنند و همه واقعیت برند را مطرح نمی کنند. گاهی حتی اهداف و نقطه ایده آل یک برند نیز باید تغییر کند.
در عین حال ما معتقدیم که بهترین ایده ها و نقشه ها از بطن یک سازمان می آید، بنابراین تیم استودیو خلاقیت تلاش می کند تا در کمترین زمان، بخشی از آن برند شود تا بتواند بهترین تصمیم ها را بگیرد و ایده های زیباتری خلق نماید.

BRAND

CREATIVE

DIGITAL

MOTION

SOCIAL

محمد رضایی
محمد رضاییمدیر IT
Read More
“We gave Drive Creative Studio a challenging brief and they really understood what we needed – and more importantly – how to keep younger audiences engaged while learning about how weather works. We’re delighted with the end result.”
علی حسابی
علی حسابیحسابدار
Read More
“We gave Drive Creative Studio a challenging brief and they really understood what we needed – and more importantly – how to keep younger audiences engaged while learning about how weather works. We’re delighted with the end result.”
ناصر تقوارایی
ناصر تقواراییمهندس فیلم سازی
Read More
“We gave Drive Creative Studio a challenging brief and they really understood what we needed – and more importantly – how to keep younger audiences engaged while learning about how weather works. We’re delighted with the end result.”
Previous
Next